image banner
Kế hoạch của Sở LĐTBXH v/v rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, 6 tháng đầu năm 2015
Số ký hiệu văn bản 21/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành 28/06/2015
Ngày hiệu lực 28/06/2015
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Sở LĐTBXH v/v rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, 6 tháng đầu năm 2015
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt Phạm Đức Chính
Tài liệu đính kèm private.file.21kh-sldtbxh.pdf