image banner
Kết luận của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXIV) về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 01-KL/HU
Ngày ban hành 16/10/2015
Ngày hiệu lực 16/10/2015
Trích yếu nội dung Kết luận của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXIV) về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2015-2020
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm 01-klhu.pdf