image banner
Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 391/TB-VPCP
Ngày ban hành 30/11/2015
Ngày hiệu lực 30/11/2015
Trích yếu nội dung Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Cao Lục
Tài liệu đính kèm private.file.391.signed.pdf