image banner
Hướng dẫn của Ủy Ban MTTQ Huyện: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021)
Số ký hiệu văn bản 01-HD/MTTQ
Ngày ban hành 22/02/2016
Ngày hiệu lực 22/02/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Ủy Ban MTTQ Huyện: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Bùi Quang Vinh
Tài liệu đính kèm private.file.01-hdmttq.pdf