image banner
Phương án của UBND huyện: Bảo vệ trọng điểm xung yếu đê, kè Bái Trạch tại vị trí K10+280-:-K11+870 đê tả sông Đào, huyện Nam Trực năm 2016
Số ký hiệu văn bản 02/PA-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Ngày hiệu lực 13/05/2016
Trích yếu nội dung Phương án của UBND huyện: Bảo vệ trọng điểm xung yếu đê, kè Bái Trạch tại vị trí K10+280-:-K11+870 đê tả sông Đào, huyện Nam Trực năm 2016
Hình thức văn bản Phương án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm private.file.02pa.pdf