image banner
Phương án của UBND huyện: Bảo vệ trọng điểm xung yếu đê, kè Vị Khê tại vị trí K167+794-:-K169+850 đê hữu sông Hồng, huyện Nam Trực năm 2016
Số ký hiệu văn bản 03/PA-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Ngày hiệu lực 13/05/2016
Trích yếu nội dung Phương án của UBND huyện: Bảo vệ trọng điểm xung yếu đê, kè Vị Khê tại vị trí K167+794-:-K169+850 đê hữu sông Hồng, huyện Nam Trực năm 2016
Hình thức văn bản Phương án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm private.file.03pa.pdf