image banner
Hướng dẫn của Huyện ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 02-HD/HU
Ngày ban hành 31/05/2016
Ngày hiệu lực 31/05/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Huyện ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm private.file.02-hdhu.pdf