image banner
Thông tư của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 25/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/07/2016
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Trích yếu nội dung Thông tư của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - Ngân Hàng
Người ký duyệt Nguyễn Đồng Tiến
Tài liệu đính kèm 25-2016-tt-nhnn.pdf