image banner
Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên MT, Bộ Tài chính: quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.
Số ký hiệu văn bản 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Ngày hiệu lực 08/08/2016
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên MT, Bộ Tài chính: quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Hữu Chí
Tài liệu đính kèm private.file.12-2016-ttlt-btnmt-btc.pdf