image banner
Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, số 2 năm 2016
Số ký hiệu văn bản 249/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/08/2016
Ngày hiệu lực 24/08/2016
Trích yếu nội dung Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, số 2 năm 2016
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Thành
Tài liệu đính kèm 249.signed-1-.pdf