image banner
Thông tư liên tịch của Bộ văn hóa Thể thao du lịch và Bộ Nội vụ: quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
Số ký hiệu văn bản 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch của Bộ văn hóa Thể thao du lịch và Bộ Nội vụ: quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt LÊ KHÁNH HẢI - NGUYỄN DUY THĂNG
Tài liệu đính kèm private.file.06_2016_ttlt-bvhttdl-bnv.pdf