image banner
Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Số ký hiệu văn bản 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 01/08/2016
Ngày hiệu lực 30/09/2016
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt TRẦN TIẾN DŨNG - NGUYỄN THỊ THỦY KHIÊM - TỐNG ANH HÀO
Tài liệu đính kèm private.file.11_2016_ttlt-btp-tandtc-vksndt.pdf