image banner
Thông tư liên tịch Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao: quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.
Số ký hiệu văn bản 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/08/2016
Ngày hiệu lực 31/08/2016
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao: quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt NGUYỄN THỊ THỦY KHIÊM - BÙI NGỌC HÒA
Tài liệu đính kèm private.file.03-2016-ttlt-vksndtc-tandtc.pdf