image banner
Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án NDTC: quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
Số ký hiệu văn bản 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC
Ngày ban hành 19/10/2016
Ngày hiệu lực 06/12/2016
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án NDTC: quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt NGUYỄN KHÁNH NGỌC - NGUYỄN THÚY HIỀN - NGUYỄN QUỐC DŨNG
Tài liệu đính kèm private.file.12-2016-ttlt-btp-bng-tandtc.pdf