image banner
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 21/GM-HĐND
Ngày ban hành 29/11/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2016
Trích yếu nội dung Giấy triệu tập Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 21gm-hdnd03-27-32.pdf