image banner
Báo cáo của HĐND huyện Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 02/BC-BKT-XH
Ngày ban hành 12/12/2016
Ngày hiệu lực 12/12/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo của HĐND huyện Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đặng Thị Loan
Tài liệu đính kèm private.file.2bc-bkt-xh.pdf