image banner
Chương trình của BCĐ Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh: Kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2017
Số ký hiệu văn bản 14/CTR-BCĐ
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 21/04/2017
Trích yếu nội dung Chương trình của BCĐ Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh: Kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2017
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 14ctr-bcd_20170425043214817810.pdf