image banner
Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 15/KH-BCĐ
Ngày ban hành 25/04/2017
Ngày hiệu lực 25/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 15kh-bcd_20170426050045525520.pdf