image banner
Danh sách nộp bản thu hoạch học tập Nghị quyết trung ương 4 (Khoá XII) của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản BTG
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Danh sách nộp bản thu hoạch học tập Nghị quyết trung ương 4 (Khoá XII) của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm private.file.btg1.pdf