image banner
Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường huyện Nam Trực vào Dự án cải tạo, nâng cấp TL487 và cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Số ký hiệu văn bản 56/TTr-UBND
Ngày ban hành 28/04/2017
Ngày hiệu lực 28/04/2017
Trích yếu nội dung Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường huyện Nam Trực vào Dự án cải tạo, nâng cấp TL487 và cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Hình thức văn bản Tờ trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công Thương
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm 56ttr-ubnd02-11-07.pdf