image banner
Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
Số ký hiệu văn bản 104-KH/BTGTW
Ngày ban hành 28/04/2017
Ngày hiệu lực 28/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH_104_BTGTW.pdf