image banner
Hướng dẫn của BCĐ phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hoá
Số ký hiệu văn bản 01/HD-BCĐ PT"TDĐKXDĐSVH"
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày hiệu lực 03/05/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của BCĐ phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hoá
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm private.file.01hd-bcd-pttddkxddsvh.pdf