image banner
Chương trình phối hợp giữa Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch-Sở Giáo dục và Đào tạo: Chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT và DL với Sở GD& ĐT về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu văn bản 417/CTrPH-SVHTTDL-SGD&ĐT
Ngày ban hành 01/06/2017
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch-Sở Giáo dục và Đào tạo: Chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT và DL với Sở GD& ĐT về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm private.file.417ctr_20170605105920870870.pdf