image banner
Thông tri của Huyện uỷ Nam Trực v/v lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 11-TT/HU
Ngày ban hành 24/04/2017
Ngày hiệu lực 24/04/2017
Trích yếu nội dung Thông tri của Huyện uỷ Nam Trực v/v lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm TT_11.pdf