image banner
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Số ký hiệu văn bản 10/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 10.signed.pdf