image banner
Luật Trợ giúp pháp lý
Số ký hiệu văn bản 11/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Luật Trợ giúp pháp lý
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 11.signed07-49-00.pdf