image banner
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Số ký hiệu văn bản 12/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 12.signed07-49-29.pdf