image banner
Luật Cảnh vệ
Số ký hiệu văn bản 13/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung Luật Cảnh vệ
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 13.signed07-49-59.pdf