image banner
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Số ký hiệu văn bản 15/2017/QH14
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 15.signed07-51-10.pdf