image banner
Lệnh của UBND huyện Báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào(sông Hồng báo động cấp 2, sông Đào báo động cấp 1)
Số ký hiệu văn bản 01/L-UBND
Ngày ban hành 15/09/2017
Ngày hiệu lực 15/09/2017
Trích yếu nội dung Lệnh của UBND huyện Báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào(sông Hồng báo động cấp 2, sông Đào báo động cấp 1)
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm 01l.pdf