image banner
Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 10-TT/HU
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Trích yếu nội dung Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm TT_10_20170918043116221221.pdf