image banner
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 14/GM-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày hiệu lực 17/10/2017
Trích yếu nội dung Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 14gm.pdf