image banner
Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội: hợp nhất Bộ luật Hình sự.
Số ký hiệu văn bản 01/VBHN-VPQH
Ngày ban hành 10/07/2017
Ngày hiệu lực 10/07/2017
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội: hợp nhất Bộ luật Hình sự.
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Hạnh Phúc
Tài liệu đính kèm 01-vbhn-vpqh-boluathinhsu.pdf