image banner
Kết luận của UBND huyện Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 09/KL-UBND
Ngày ban hành 24/10/2017
Ngày hiệu lực 24/10/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của UBND huyện Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm 09kl-ubnd.pdf