image banner
Giấy mời dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XVII Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 20/GM-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Trích yếu nội dung Giấy mời dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XVII Nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 20gm-hdnd05-00-16.pdf