image banner
Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới)
Số ký hiệu văn bản 13-NQ/HU
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực 12/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm nq_13.pdf