image banner
Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Nam Trực v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 03/TB-HĐĐG
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Trích yếu nội dung Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Nam Trực v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm 03tb-hddg-2-.pdf