image banner
Luật Quy hoạch
Số ký hiệu văn bản 21/2017/QH14
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Luật Quy hoạch
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thi Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 21.signed04-10-16.pdf