image banner
Luật Thủy sản
Số ký hiệu văn bản 18/2017/QH14
Ngày ban hành 21/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Luật Thủy sản
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thi Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 18.signed04-12-17.pdf