image banner
Luật Lâm nghiệp
Số ký hiệu văn bản 16/2017/QH14
Ngày ban hành 15/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Luật Lâm nghiệp
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thi Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 16.signed04-13-04.pdf