image banner
Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển vào làm giáo viên tiểu học năm học 2017 - 2018
Số ký hiệu văn bản DS 2017-2018
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày hiệu lực 27/12/2017
Trích yếu nội dung Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển vào làm giáo viên tiểu học năm học 2017 - 2018
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm scan0192.pdf