image banner
Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển đợt I Vào làm giáo viên tiểu học năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản DS3
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Trích yếu nội dung Danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển đợt I Vào làm giáo viên tiểu học năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm doti.pdf