image banner
Đề án Xây dựng Khu dân cư Văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 03/ĐA-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 20/12/2017
Trích yếu nội dung Đề án Xây dựng Khu dân cư Văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Đề án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm 20122018.pdf