image banner
Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chương trình giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)
Số ký hiệu văn bản 37-KL/TU
Ngày ban hành 29/01/2018
Ngày hiệu lực 29/01/2018
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chương trình giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Trần văn Chung
Tài liệu đính kèm kl_37.pdf