image banner
Thông báo của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Số ký hiệu văn bản 78/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/02/2018
Ngày hiệu lực 27/02/2018
Trích yếu nội dung Thông báo của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Thành
Tài liệu đính kèm 78.signed03-08-17.pdf