image banner
Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh: V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn các huyện, TP giai đoạn 2015-2017
Số ký hiệu văn bản 36/HĐND-VHXH
Ngày ban hành 14/03/2018
Ngày hiệu lực 14/03/2018
Trích yếu nội dung Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh: V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn các huyện, TP giai đoạn 2015-2017
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Đỗ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm 36hdnd-vhxh_201803200248367670.pdf