image banner
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Số ký hiệu văn bản 53/TB-UBND
Ngày ban hành 27/03/2018
Ngày hiệu lực 27/03/2018
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Trần Văn Hưng
Tài liệu đính kèm 53tb-ubnd_-2-_20180403081748186180.pdf