image banner
Danh sách Đăng kí khu dân cư văn hoá NTM năm 2018
Số ký hiệu văn bản MTTQ
Ngày ban hành 19/04/2018
Ngày hiệu lực 19/04/2018
Trích yếu nội dung Danh sách Đăng kí khu dân cư văn hoá NTM năm 2018
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Bùi Quang Vinh
Tài liệu đính kèm ds.pdf