image banner
Thông tri của Huyện uỷ v/v lãnh đạo Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014-2024
Số ký hiệu văn bản 11-TT/HU
Ngày ban hành 02/05/2018
Ngày hiệu lực 02/05/2018
Trích yếu nội dung Thông tri của Huyện uỷ v/v lãnh đạo Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014-2024
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác đảng
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm tt_14.pdf