image banner
Công văn của Bộ Nội vụ v/v tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Số ký hiệu văn bản 2013/BNV-CCVC
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Trích yếu nội dung Công văn của Bộ Nội vụ v/v tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trương Hải Long
Tài liệu đính kèm 2013cv.pdf